RADNICKÝ, František. Výroba dílce kabelového dna rozváděče. Online, Diplomová práce, vedoucí Jan Řiháček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205235. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO