FRÝZOVÁ, Sabina. Toky v sítích, algoritmy a aplikace [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205241. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Miloš Šeda.

Uložit do Citace PRO