ĎUROVEC, Mikuláš. Koncepční návrh bezpilotního prostředku. Online, Diplomová práce, vedoucí Robert Popela. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205259. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO