ŠPIČÁKOVÁ, Tereza. Fázové destičky pro transmisní elektronovou mikroskopii. Online, Diplomová práce, vedoucí Andrea Konečná. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205264. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO