MIČULKA, Martin. Vliv nepřesnosti vinutí sedlových vychylovacích cívek na vady zobrazení. Online, Diplomová práce, vedoucí Ondřej Sháněl. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205273. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO