TĚTHAL, Vít. Stanovení samočisticí schopnosti organických fotoaktivních vrstev [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205307. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.

Uložit do Citace PRO