VOZÁR, Tomáš. Studium vlivu plazmatem aktivované vody na klíčivost semen. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zdenka Kozáková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205308. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO