KRNÁČOVÁ, Alica. Materiálový tisk pro přípravu senzorických zařízení [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205313. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Vala.

Uložit do Citace PRO