PROFOUSOVÁ, Sylvie. Stanovení obsahu náhradních sladidel ve žvýkačkách [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205319. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pavel Diviš.

Uložit do Citace PRO