ŠPRINCL, Jan. Niklové superslitiny v letectví a kosmonautice. Online, Bakalářská práce, vedoucí Karel Němec. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205330. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO