VARMUSOVÁ, Alanis. Sturmova-Liouvilleova úloha v kmitání spojitých soustav [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205331. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jiří Šremr.

Uložit do Citace PRO