KAŠNÝ, Jakub. Atraktory v složité dynamice turbulentní konvekce. Online, Bakalářská práce, vedoucí Michal Macek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205354. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO