FIALA, Zdeněk. Algoritmus ICP a jeho použití pro sesazování 3D skenů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jana Procházková.

Uložit do Citace PRO