FELCMANOVÁ, Adéla. Dva typy septických trinomů a jejich užití v hypereliptické kryptografii. Online, Bakalářská práce, vedoucí Miroslav Kureš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205374. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO