SEMERÁK, Petr. Příprava slitiny na bázi nemísitelného systému Fe-Cu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Vít Jan. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205379. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO