JEDOVNICKÝ, Michal. Plán na rozšíření zákaznické základny a výroby vybraného podniku. Online, Diplomová práce, vedoucí Vít Chlebovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205388. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO