JUŘÍČEK, Martin. Návrh a implementace robotické platformy pro experimentální laboratorní úlohu. Online, Diplomová práce, vedoucí Roman Parák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205397. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO