PETRŮ, Martin. Parametrický generátor výpočetní sítě trubkového svazku výměníku tepla pro OpenFOAM. Online, Diplomová práce, vedoucí Vojtěch Turek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205400. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO