MARŠALA, Štěpán. Počítání charakteristických šupin ještěrky obecné v barevných obrazech. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Škrabánek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205402. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO