VOLTR, Martin. Návrh brzdové soustavy zemědělského stroje. Online, Diplomová práce, vedoucí Lukáš Zeizinger. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205403. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO