KOLÍNKOVÁ, Veronika. Analýza změn fenotypu nádorových buněk navozených migrastatiky v kvantitativním fázovém zobrazení. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Veselý. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205418. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO