ZÁBRANSKÁ, Magdaléna. Identifikace změn chování nádorových buněk v nízkých koncentracích migrastatik koherencí řízeným holografickým mikroskopem [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205420. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Veselý.

Uložit do Citace PRO