PROCHÁZKOVÁ, Hana. Vliv stresu na schopnosti pilota. Online, Diplomová práce, vedoucí Miroslav Šplíchal. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205422. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO