BAŘINKA, Martin. Predikce výrobní přesnosti frézovacího obráběcího centra se svislou osou vřetena [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205425. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO