LOCKER, Tomáš. Vytvoření a ověření modelu zobrazujícího polarimetru v Müllerově formalismu. Online, Diplomová práce, vedoucí Martin Antoš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205429. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO