KONEČNÝ, Štěpán. Použití náhradních modelů v evolučních výpočtech. Online, Diplomová práce, vedoucí Jakub Kůdela. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205432. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO