MITTAŠ, Eduard. Benchmarking pro hejnové optimalizační algoritmy. Online, Diplomová práce, vedoucí Jakub Kůdela. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205433. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO