ŠULCOVÁ, Eva. Racionalizace obrábění tvarových ploch. Online, Diplomová práce, vedoucí Josef Chladil. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205440. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO