FRANC, Viktor. Návrh fokusačního a vychylovacího systému elektronové svářečky [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205442. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jakub Zlámal.

Uložit do Citace PRO