JURÁŇOVÁ, Bára. Audit managementu stárnutí v provozech s nebezpečím závažné havárie [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205448. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.

Uložit do Citace PRO