HYNŠT, Boris. Analýza vlivu síťových technologií na provozní parametry zařízení. Online, Bakalářská práce, vedoucí Anna Kubánková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205481. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO