ČADA, Jan. Systém meteorologických stanic. Online, Bakalářská práce, vedoucí Ivo Lattenberg. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205501. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO