DOSTÁL, Dominik. Automatizovaná správa softwarových projektů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Petr Sysel. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205508. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO