LAZAROV, Willi. Webová platforma pro podporu penetračního testování. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zdeněk Martinásek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205518. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO