ČURILLA, Jakub. Optimalizace podpůrných kryptografických operací pomocí hardware. Online, Bakalářská práce, vedoucí Peter Cíbik. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205522. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO