HORNA, Aleš. Laboratorní elektronická zátěž 400 W [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205553. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miloslav Steinbauer.

Uložit do Citace PRO