RUBÍNEK, Tomáš. Přenos audiosignálu po standardní Ethernetové síti [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205578. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Robert Bayer.

Uložit do Citace PRO