JALOVECKÝ, Denis. Počítačové sítě založené na operačních systémech VyOS a Cisco IOS. Online, Bakalářská práce, vedoucí Aneta Koláčková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205579. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO