LEXMAN, Vojtěch. Automatizace policové výrobní linky. Online, Bakalářská práce, vedoucí František Burian. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205595. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO