HÁJKA, Jan. Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Starý. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205602. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO