KUČERA, Filip. Termická degradace izolačních materiálů z kabelového průmyslu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Luděk Pelikán.

Uložit do Citace PRO