ŠEDIVÝ, Tomáš. Technicko-ekonomické srovnání návrhů řešení elektroinstalace hotelového komplexu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Michal Ptáček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205617. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO