HOUŠŤ, Vítězslav. Intonace českých mluvčích mluvících anglicky [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205637. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Agata Walek.

Uložit do Citace PRO