HRABICA, Jan. Systém pro měření průběhu síly stisku spouště. Online, Bakalářská práce, vedoucí Petr Beneš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205644. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO