KOZUMPLÍK, Miroslav. Návrh laboratorní úlohy do laboratoře řízení. Online, Bakalářská práce, vedoucí Libor Veselý. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205652. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO