REDEK, Lukáš. Analýza parametrů ovlivňujících vlastnosti akumulátorů ve vesmírných aplikacích [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205669. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Tomáš Kazda.

Uložit do Citace PRO