HLUŠÍ, Martin. Indikátor hladiny pro zásobníky vody [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Edita Hejátková.

Uložit do Citace PRO