KALOCSÁNYI, Vít. Návrh aritmetické jednotky v pevné řádové čárce pro obvody FPGA [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205679. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vojtěch Dvořák.

Uložit do Citace PRO