LIZÚCH, Ján. Návrh fluidizačního zařízení pro pouzdření. Online, Bakalářská práce, vedoucí Alexandr Otáhal. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205683. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO