KAŠTOVSKÝ, Jan. Měřicí systém s předzesilovačem pro kalibraci snímačů vibrací. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zdeněk Havránek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205691. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO